திங்கள், ஜூலை 26, 2010

இதயமே இல்லையா காதலுக்கு?

இதயமே இல்லையா காதலுக்கு?


இதயத்தை கொன்று குருதியாய் கொட்ட வைக்கின்றதே;

வலிக்கிறதடா உன் பிரிவுத் துயர்!