திங்கள், ஏப்ரல் 21, 2008

என் காதல்............


உன் முகத்தை கூட என்னால் முழுமையக பார்க்க முடிவதில்லை உன் மீதான என் காதலால்;

எங்கோ தூரத்தில் கேட்கும் உன் குரலால் தொலைந்து போகும் என் நிஜங்கள்;

எப்பொழுதும் உன் வருகைக்காக தவமிருக்கும் என்
விழிகள்;

உன் மீதுள்ள அத்தனை காதலையும் பொத்தி வைத்திருக்கிறேன் பொக்கிஷமாய்;
என்றாவது ஒரு நாள் அது உன்னைச் சேரும்
என்ற நம்பிக்கையில்...